Nieuws

Op maandag 30 april is gestart met de inrichtingswerkzaamheden in de Schutsboomstraat en een gedeelte van de Runstraat in Schaijk. De werkzaamheden in deze straten duren naar verwachting tot en met 7 september. Wat wordt er gedaan en waar zijn de werkzaamheden precies?

In het wegvak Schutsboomstraat vanaf Europaplein tot en met de kruising Pastoor van Winkelstraat wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht als onderdeel van het Centrum Plan van Schaijk. In de rijbaan wordt over de volledige lengte een hemelwater riolering aangelegd. In het gedeelte vanaf de bouwplaats tot aan de Pastoor van Winkelstraat wordt ook de bestaande riolering vervangen. De huidige bestrating van de rijbaan, trottoirs en parkeervakken wordt vervangen door nieuw bestratingsmateriaal.

Het totale wegvak is in drie fasen opgeknipt welke overlopend in elkaar worden uitgevoerd. Er vinden dus in twee werkvakken gelijktijdig werkzaamheden plaats.

FASE 9: Kruising Schutsboomstraat – Europaplein – Repellaan tot aan bouwplaats.

  • Aanbrengen riolering vanaf 30 april tot en met 9 mei,
  • Aanbrengen bestrating vanaf 7 mei tot en met 30 mei, uitvoeringsduur circa 5 weken.

Vanaf medio mei is de aansluiting met het Europaplein weer open voor lokaal verkeer.

 FASE 10: Vanaf de bouwplaats tot aan de kruising Burgemeester Schoutenstraat.

  • Aanbrengen riolering vanaf 7 mei tot en met 22 juni,
  • Aanbrengen bestrating vanaf 14 mei tot en met 13 juli, uitvoeringsduur circa 10 weken.

FASE 11: Kruising Burgemeester Schoutenstraat tot en met kruising Pastoor van Winkelstraat

  • Aanbrengen riolering vanaf 13 juni tot en met 24 augustus,
  • Aanbrengen bestrating vanaf 25 juni tot en met 7 september, uitvoeringsduur circa 10 weken.

De weg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. De woningen en winkels blijven zo lang als mogelijk via de bestaande voetpaden langs de perceelgrenzen te voet bereikbaar. Zodra in de voetpaden wordt gewerkt zijn de panden via loopschotten te voet bereikbaar. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden en onvoorziene zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Parkeren
Parkeren kan op het Europaplein en op beschikbare parkeerplaatsen buiten het werkvak waarna men te voet de winkels kan bereiken.

 Meer info: www.centrumplanschaijk.nl of 0486–458171.